AÇIK OLAN DESTEKLER

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri ...

14.10.2022
31.12.2028

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

3501 - Kariyer Geliştirme Programı ...

SÜREKLİ

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ...

SÜREKLİ

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği ...

02.10.2023
20.10.2023

2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2022 Yılı 4. Dönem Çağrıları Açıldı....

02.10.2023
20.10.2023

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği ...

02.10.2023
20.10.2023

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Destekleri

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Destekleri...

SÜREKLİ

İkili ve Çoklu İş Birliği Proje Destekleri

İkili ve Çoklu İş Birliği Proje Destekleri...

SÜREKLİ

2020 ERA-NET Cofund Aracı Destek Programı

2020 ERA-NET Cofund Aracı Destek Programı...

SÜREKLİ

1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı ...

SÜREKLİ

TÜBİTAK 2236- Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

TÜBİTAK 2236- Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı ...

SÜREKLİ

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı...

SÜREKLİ

1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı...

SÜREKLİ

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

Küresel Tedarik Zinciri(KTZ) Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi...

SÜREKLİ

2020-ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) Destekleri

2020-ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) Destekleri...

SÜREKLİ

1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (BİGG+ Çağrısı)

1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (BİGG+ Çağrısı) ...

14.10.2022
31.12.2023

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler ...

14.10.2022
31.12.2028

Proje Bazlı Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)

Proje Bazlı Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)...

SÜREKLİ

Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar)

Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar)...

SÜREKLİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ ...

SÜREKLİ

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği...

SÜREKLİ

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği...

SÜREKLİ

Markalaşma ve Turquality Desteği

Markalaşma ve Turquality Desteği...

SÜREKLİ

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları...

SÜREKLİ

Özel Statülü Şirketler

Özel Statülü Şirketler ...

SÜREKLİ

İstihdam Yardımı Desteği

İstihdam Yardımı Desteği...

SÜREKLİ

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler...

SÜREKLİ

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği...

SÜREKLİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER 2022 YILI PROJE BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır....

1.01.2022
31.12.2022

1002 - Hızlı Destek Programı

1002 - Hızlı Destek Programı ...

SÜREKLİ

İş Birliği Destek Programı

Ortak sorunlara ortak çözümler için 10.000.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır....

4.08.2022
10.08.2022

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Geleneksel Girişimcilere 65.000 TL'ye kadar destek. Kendi işinin patronu olabilirsin....

SÜREKLİ

Yaşayan Kültür Mirası

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat buluyor. ...

SÜREKLİ

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Proje teklif çağrıları ile 6.000.000 TL'ye varan destek....

SÜREKLİ

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Enerji Motorları ile Verimlilik Arttırıcı Destek...

SÜREKLİ

Stratejik Ürün Destek Programı

6.000.000 TL'ye kadar destek...

SÜREKLİ

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Sebze ve meyve zayiatını azaltmak için soğuk zincir oluşturulmasına 750.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Orta ve yüksek teknolojili alanlarda üretime dayalı projelerinize 6.000.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

KOBİ Finansman Destek Programı

KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümünde 500.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Uluslararası hızlandırıcı destek programına 60.000 ABD Doları destek...

SÜREKLİ

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

%70 geri ödemesiz %30 geri ödemeli olmak üzere 300.000 TL'ye varan destek....

SÜREKLİ

İleri Girişimci Destek Programı

İleri girişimcilere 375.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı Kapsamında 750.000 TL'ye Kadar Destek. ...

SÜREKLİ

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ...

SÜREKLİ

İşbaşı Eğitim Programları

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere...

-
SÜREKLİ

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi...

SÜREKLİ

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ...

SÜREKLİ

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı...

SÜREKLİ

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı...

SÜREKLİ

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. Dönem Çağrısı 10 Ekim 2022 Tarihinde Başvuruya Açıldı ...

10.10.2022
02.06.2023

İŞGEM/TEKMER Programı

5 yıllı program süresince 3.800.000 TL'ye kadar destek....

SÜREKLİ

Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

İş Planı Ödülü Destek Programı

İş Planı Ödülü Destek Programı... ...

SÜREKLİ

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlamaktadır...

SÜREKLİ

Kırmızı Et Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

İşverenlerin eleman ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmek...

-
SÜREKLİ

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 2. Dönem Çağrısı 10 Ekim 2022 Tarihinde Başvuruya Açıldı ...

10.10.2022
02.06.2023

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı...

SÜREKLİ

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler...

SÜREKLİ

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca...

-
SÜREKLİ

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını ...

SÜREKLİ

Yetenek İstanbul İstihdam Garantili Mali Destek Programı

Yenilikçi ve uygulama temelli eğitim ve istihdam merkezlerinin kurulması suretiyle, yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu...

11.01.2023

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının ...

-
SÜREKLİ

Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı...

-
SÜREKLİ

Bitkisel ve Hayvansal Orjinli Gübre Üretimi

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Üretim yanında mutlaka işleme ve paketleme yatırımları bulunmalıdır....

10.02.2023

Güdümlü Destek

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi...

Sürekli

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİĞİ

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun...

-
SÜREKLİ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir....

10.02.2023

Güdümlü Destek

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi...

SÜREKLİ

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç ...

-
SÜREKLİ

Tarımsal Sulama ve Tarımsal Yapılar İçin Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı “Güneş Enerjili Sulama”

Tarımsal Sulama ve Tarımsal Yapılar İçin Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı ...

10.02.2023

Seralarda Jeotermal veya Biyogaz Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Destekleri

Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise...

10.02.2023

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi...

SÜREKLİ

Güdümlü Destek

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi...

SÜREKLİ

Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar)...

SÜREKLİ

SOGEP

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek...

SÜREKLİ

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu...

-
SÜREKLİ

Büyükbaş ve Küçükbaş Kesimhane Yatırımları

Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları destek kapsamındadır...

10.02.2023

Güdümlü Destek

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması...

SÜREKLİ

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta...

-
SÜREKLİ

KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ

2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50'nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki...

-
SÜREKLİ

Güdümlü Destek

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi...

SÜREKLİ

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden...

-
SÜREKLİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden...

-
SÜREKLİ

Besi Mandacılığı

Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması...

10.02.2023

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden ...

-
SÜREKLİ

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN KİŞİLERİN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından ...

-
SÜREKLİ

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren ...

-
SÜREKLİ

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren...

-
SÜREKLİ

Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle...

-
SÜREKLİ

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi ...

SÜREKLİ

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği ...

SÜREKLİ

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi ...

SÜREKLİ

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Destekleri

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Destekleri ...

SÜREKLİ

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Destek Programı

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Destek Programı ...

SÜREKLİ

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ...

SÜREKLİ

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında...

-
SÜREKLİ

Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt İçi Fuar Desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin...

SÜREKLİ

Süt İşleme Tesisleri

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin...

SÜREKLİ

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların desteklenmesi amaçlanmaktadır ve ...

-
SÜREKLİ

Çelik Silo Yatırımları

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı.....

10.02.2023

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı

Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi için KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir....

23.5.2024
23.5.2025

2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı

2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı...

16.10.2022
10.11.2022

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği...

-
SÜREKLİ

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)...

SÜREKLİ

Cazibe Merkezleri Programı Yatırım Desteği

Cazibe Merkezleri Programı Yatırım Desteği...

16.10.2022
31.12.2022

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler ...

16.10.2022
31.12.2028

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri ...

16.10.2022
31.12.2028

ENGELLİ İSTİHDAMI

Türkiye'de engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanununun...

-
SÜREKLİ

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ

Kalkınma Ajansları 2022 Yılı Fizibilite Desteği...

16.10.2022
31.12.2022

Soğuk Hava Deposu Yatırımları

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı...

10.02.2023

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları tarafından ilan edilen “2022 yılı Teknik Destek Programı” kapsamında toplam 2 milyon TL tutarında teknik destek verilecektir....

16.10.2022
31.12.2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği ...

SÜREKLİ

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi...

SÜREKLİ

İşveren Danışmanlığı

Her İş ve Meslek Danışmanının işveren portföyü bulunmaktadır. İş ve Meslek Danışmanları,...

-
SÜREKLİ

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması...

SÜREKLİ

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Tebliğ’de yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla.....

10.02.2023

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Desteği

AR-GE PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ VERİLMESİNE YÖNELİK DUYURU ...

SÜREKLİ
"FİRMANIZ İÇİN BEYAZ BİR SAYFA AÇIN"
×
×
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.