BLOG

İşletmeler İçin Görünmeyen Fatura Kalite Maliyeti

İşletmeler İçin Görünmeyen Fatura Kalite Maliyeti

Kalite maliyeti, bir ürünün veya hizmetin kalitesizliği, kusurlu olması veya belirlenen kalite standartlarına uymaması nedeniyle doğan maliyetlerdir. Bu maliyetler, ürünün ya da hizmetin üretim, teslimat veya satış sürecinde ortaya çıkabilir ve işletme için ciddi sonuçlar doğurabilir.

incele
Dijital Dönüşümün Yeşil Geleceği Şekillendirmesi

Dijital Dönüşümün Yeşil Geleceği Şekillendirmesi

Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm, farklı alanlarda gerçekleşen ancak birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır.

incele
ABC Analiziyle En Değerli Hazineleri Keşfedin!

ABC Analiziyle En Değerli Hazineleri Keşfedin!

ABC analizi, stok yönetimi için kullanılan bir sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntem, stokları önemlerine göre üç kategoriye ayırır: A, B ve C. A kategorisi en önemli ve yüksek değerli olanları içerirken, C kategorisi daha az önemli ve daha düşük değerli olanları içerir. Bu analiz, işletmelere stoklarını daha etkin bir şekilde yönetme ve kritik alanlara odaklanma fırsatı sunar.

incele
İşletmenizi Yeniden Şekillendirin, Sonuçları Görün! - Süreç İyileştirme

İşletmenizi Yeniden Şekillendirin, Sonuçları Görün! - Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme, bir işletmenin veya organizasyonun mevcut iş süreçlerini daha verimli, etkin ve rekabetçi hale getirmek için yapılan sistemli çabaları ifade eder. Bu çabalar genellikle işletme performansını artırmak, maliyetleri azaltmak, kaliteyi yükseltmek, hızı artırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak gibi hedeflere odaklanır.

incele
GELECEĞİN MİMARİSİ: Metaverse’de Sanal Dünya Tasarımının Sırları

GELECEĞİN MİMARİSİ: Metaverse’de Sanal Dünya Tasarımının Sırları

Bireylerin sınırlama olmaksızın sanal dünyalarla etkileşimde bulunabileceği, yaratabileceği ve keşfedebileceği bir dijital alan hayal edin; bu, Metaverse kavramıdır.

incele
IPARD ARTIK 81 İLDE UYGULANACAK

IPARD ARTIK 81 İLDE UYGULANACAK

Daha önce 42 ilde uygulanan program, IPARD III ile artık Antalya ilinde de uygulanacaktır.

incele
2023 ve Sonrasında Yatırım Yapmanın Altın Kuralları: Büyüme Potansiyeli Yüksek Sektörler

2023 ve Sonrasında Yatırım Yapmanın Altın Kuralları: Büyüme Potansiyeli Yüksek Sektörler

Günümüzde yatırımcılar için başarı, sadece geçmiş performanslara dayalı değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmekle de bağlantılıdır. 2023 ve sonrasında yatırım yapmanın altın kuralları, özellikle büyüme potansiyeli yüksek sektörleri belirlemek ve bu alanlara odaklanmak üzerine yoğunlaşıyor.

incele
Yalın Dönüşüm Başarı Hikayeleri

Yalın Dönüşüm Başarı Hikayeleri

Yalın dönüşüm, birçok işletme için sürdürülebilir başarıya giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Birçok şirket, yalın prensipleri benimseyerek iş süreçlerini optimize etmiş ve bu dönüşümün başarı hikayelerini yazmıştır. Örneğin, Toyota'nın yalın üretim modeli, otomotiv endüstrisinde devrim niteliğinde bir değişim yaratmış ve iş süreçlerindeki israfları ortadan kaldırarak şirketin sürdürülebilir bir başarı elde etmesine öncülük etmiştir.

incele
Yalın Dönüşümün İş Süreçlerine Etkisi

Yalın Dönüşümün İş Süreçlerine Etkisi

Yalın dönüşüm, iş süreçlerine odaklanan bir yönetim felsefesi olarak, işletmelerin etkinlik ve verimliliklerini artırmak için önemli bir araç haline gelmiştir. İş süreçlerine etkisiyle, yalın dönüşüm, işletmelerin daha hızlı, esnek ve müşteri odaklı olmalarını sağlamaktadır.

incele
Yalın Liderlik: Ekip Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yalın Liderlik: Ekip Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yalın liderlik, sadece iş süreçleri üzerinde değil, aynı zamanda ekip yönetiminde de önemli bir rol oynayan bir liderlik yaklaşımıdır. Bu yöntem, liderlerin ekiplerini sürükleyen, motive eden ve sürekli olarak iyileştiren bir rol üstlenmelerini vurgular. Yalın liderlik, geleneksel otoriter liderlik anlayışının ötesine geçerek, işbirliği ve katılımı teşvik eder.

incele
Değer Akış Haritası Oluşturma ve İyileştirme

Değer Akış Haritası Oluşturma ve İyileştirme

Değer akış haritası, bir iş sürecinin tüm adımlarını ve bu adımlar arasındaki değeri görselleştiren güçlü bir araçtır. Oluşturulan bu harita, işletmelerin süreçlerini daha iyi anlamalarını ve israfı azaltarak verimliliği artırmalarını sağlar. Değer akış haritası oluşturmak, bir iş sürecini adım adım gözden geçirmeyi, mevcut durumu anlamayı ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi sağlar.

incele
Yalın Dönüşümde Dirençle Başa Çıkma Stratejileri

Yalın Dönüşümde Dirençle Başa Çıkma Stratejileri

Yalın dönüşüm, işletmelerin daha verimli, esnek ve müşteri odaklı olmalarını hedefleyen bir stratejidir. Ancak, bu dönüşüm sürecinde çalışanlar arasında dirençle karşılaşmak oldukça yaygındır. Direnç, alışılmış yöntemlerden sapma korkusu, belirsizlik ve değişime karşı genel bir direnç olarak ortaya çıkabilir. Yalın dönüşüm liderleri, bu direnci anlamak ve etkili bir şekilde yönetmek için stratejiler geliştirmelidir.

incele
Yalın Dönüşüm İle Maliyet Optimizasyonu

Yalın Dönüşüm İle Maliyet Optimizasyonu

Yalın dönüşüm, iş süreçlerindeki israfları azaltmayı ve daha verimli çalışmayı hedefleyen bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Bu dönüşüm süreci, işletmelerin maliyetlerini optimize etmelerine ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. İlk olarak, değer akış analizi yaparak iş süreçlerini detaylı bir şekilde incelemek, israfları belirlemek ve giderleri azaltmak adına temel bir adımdır. Yalın prensipleri doğrultusunda, süreçlerdeki gereksiz adımlar ve beklemeler tespit edilerek maliyetlerde düşüş sağlanabilir.

incele
Yalın Dönüşümde Teknolojinin Rolü

Yalın Dönüşümde Teknolojinin Rolü

Yalın dönüşüm, iş süreçlerini optimize etmek ve israfı en aza indirmek amacıyla kullanılan bir strateji olarak iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Bu dönüşüm sürecinde teknolojinin rolü büyük bir öneme sahiptir. İlk olarak, veri analitiği ve iş zekası gibi teknolojik araçlar, iş süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu sayede, işletmeler hangi alanlarda iyileştirmeler yapabileceklerini belirleyebilir ve stratejik kararlar alabilirler.

incele
Yalın Üretim ve İş Süreçlerinin Basitleştirilmesi

Yalın Üretim ve İş Süreçlerinin Basitleştirilmesi

Yalın üretim, özellikle imalat sektöründe sıklıkla kullanılan bir yönetim felsefesidir. Ancak, yalın ilkeleri sadece üretimde değil, aynı zamanda iş süreçlerinin herhangi bir alanında uygulanabilir. Temel amacı, verimliliği artırmak, israfları azaltmak ve iş süreçlerini daha akıcı ve etkili hale getirmektir.

incele
Yalın Dönüşüm Nedir ve Neden Önemlidir?

Yalın Dönüşüm Nedir ve Neden Önemlidir?

Yalın dönüşüm, iş dünyasında verimliliği artırmayı ve kaynakları en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Bu yaklaşım, ilk olarak Toyota üretim sistemi (Toyota Production System - TPS) ile tanınmıştır. Temel prensibi, değeri belirlemek ve bu değeri yaratmak için gereksiz süreçleri ve israfları ortadan kaldırmaktır. Yalın dönüşüm, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, verimlilik ve maliyet azaltma gibi unsurları içerir. İş süreçlerinin akıcı, hızlı ve müşteri taleplerine duyarlı olmasını sağlar.

incele
5S Metodolojisi ile Düzen ve Temizlik Sağlama

5S Metodolojisi ile Düzen ve Temizlik Sağlama

İş yerlerimizin düzenli, temiz ve verimli olması, hem çalışanların motivasyonunu artırır hem de iş süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. 5S Metodolojisi, bu amaçla kullanılan etkili bir araçtır ve iş yerlerinde düzeni, temizliği ve verimliliği artırmak için kullanılır. Peki, 5S nedir ve nasıl çalışır?

incele
Muda Azaltma ve Atık Yönetimi

Muda Azaltma ve Atık Yönetimi

İşletmelerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan önemli bir kavram, "Muda Azaltma" ve "Atık Yönetimi"dir. Bu kavramlar, iş süreçlerindeki atıkları ve verimsizlikleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak için kullanılır.

incele
Kaizen (Sürekli İyileştirme)

Kaizen (Sürekli İyileştirme)

Kaizen, Japonca bir kelime olan "kai" (değişim) ve "zen" (iyi) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kavramdır ve "sürekli iyileştirme" veya "devamlı gelişim" anlamına gelir. İş dünyasında ve üretim alanında sıkça kullanılan bir terim olan Kaizen, iş süreçlerini, üretimi ve iş yerinin genel verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak küçük ve inkar edilemez değişiklikler yapmayı ifade eder.

incele
Değer Akışı Analizi: Süreçlerinizi Optimize Etmek

Değer Akışı Analizi: Süreçlerinizi Optimize Etmek

Herhangi bir işletme için verimlilik ve etkinlik büyük önem taşır. Bu nedenle, iş süreçlerini daha iyi anlamak ve iyileştirmek işletmelerin rekabet avantajını artırabilir. Değer Akışı Analizi (DAA), iş süreçlerini görselleştirmek, analiz etmek ve iyileştirmek için güçlü bir araçtır.

incele
Karides Yatırımı

Karides Yatırımı

Bir yatırımcım karides konusunda yatırım yapmak istediğini söyledi. Ve araştırmalara başladım. İlk defa bir yatırım konusunda bu kadar tuhaf bilgiler edindim. Dünya karides ticareti yaklaşık 5 Milyar Dolar ve bu deniz canlısı tropik bir canlı. Üretimin yüzde 90'ı uzak doğu tarafından yapılmaktadır. İki tip üretim var. Birincisi deniz avcılığı diğeri kapalı sistem havuzlarda yapılması...

incele
Frappuccino Etkisi Nedir?

Frappuccino Etkisi Nedir?

Starbucks açılan bir yerde veya mahallede, o bölgede konut ve ticari yerlerin fiyatlarının zamanla daha fazla artması olarak söylenebilir.

incele
Sosyal Medyanın Dijital Dönüşüme Etkisi

Sosyal Medyanın Dijital Dönüşüme Etkisi

Sosyal medya, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sosyal medya platformları, iletişim, etkileşim ve içerik paylaşımı konusunda büyük bir etki yaratmıştır. İşletmeler, sosyal medyayı kullanarak marka bilinirliğini artırabilir, müşterilerle etkileşimde bulunabilir ve pazarlama stratejilerini geliştirebilir.

incele
Dijital Dönüşümde Liderlik ve Kültürel Değişim

Dijital Dönüşümde Liderlik ve Kültürel Değişim

Dijital dönüşüm, teknolojik yeniliklerin iş dünyasına etkisini temsil ederken, liderlik ve kültürel değişim de bu sürecin önemli unsurlarıdır. Liderlerin dijital dönüşümü benimsemesi ve organizasyonlarında kültürel bir değişim yaratması, başarı için kritik öneme sahiptir. Bu blog yazısında, dijital dönüşümde liderliğin ve kültürel değişimin önemi üzerinde duracağız.

incele
Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Yöntemleri

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Yöntemleri

Dijital dönüşüm, günümüzün hızla ilerleyen dijital çağında işletmelerin başarıya ulaşabilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. İşletmeler, müşteri beklentilerine uyum sağlamak, rekabette öne geçmek ve operasyonel verimliliği artırmak için dijital dönüşüm stratejilerini benimsemek zorundadır. Bu blog yazısında, dijital dönüşüm stratejileri ve yöntemleri hakkında bazı önemli bilgiler paylaşacağım.

incele
Büyük Veri ve Analitiğin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Büyük Veri ve Analitiğin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Dijital dönüşüm çağında, büyük veri ve analitik teknolojileri işletmeler için büyük bir öneme sahiptir. Bu yazıda, büyük veri ve analitiğin dijital dönüşümdeki rolünü inceleyeceğiz ve nasıl işletmelere fayda sağladığını anlatacağız.

incele
Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Dijital dönüşüm çağında, yapay zeka (YZ) ve makine öğrenimi (MO) gibi teknolojiler, işletmeler için büyük öneme sahiptir. Bu makalede, yapay zeka ve makine öğreniminin dijital dönüşümdeki rolünü ve işletmelerin nasıl faydalanabileceğini ele alacağız.

incele
Bulut Bilişimin Dijital Dönüşüme Katkıları

Bulut Bilişimin Dijital Dönüşüme Katkıları

Bulut bilişim, günümüzün dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. İşletmeler, bulut bilişim teknolojilerini kullanarak verilerini depolama, yönetme ve işleme konusunda büyük avantajlar elde ederken, esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu gibi faydalar da elde etmektedirler.

incele
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Dijital Dönüşüm

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Dijital Dönüşüm

Nesnelerin İnterneti (IoT), günümüzde dijital dönüşümün önemli bir bileşeni haline gelmiştir. IoT, nesnelerin internete bağlanması ve birbirleriyle iletişim kurması sayesinde işletmelerin operasyonlarını daha akıllı ve verimli hale getirmesini sağlar. Bu teknolojinin benimsenmesi, işletmelere büyük faydalar sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

incele
Blokzincir Teknolojisinin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Blokzincir Teknolojisinin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Günümüzün hızla değişen dijital dünyasında, blokzincir teknolojisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İlk olarak Bitcoin ile tanıtılan bu teknoloji, güvenli, şeffaf ve merkezsiz bir veri tabanı oluşturma potansiyeli sunmaktadır. Blokzincir, işletmeler için dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır ve birçok fayda sunmaktadır.

incele
Dijital Dönüşümde Mobil Uygulamaların Önemi

Dijital Dönüşümde Mobil Uygulamaların Önemi

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, dijital dönüşüm işletmeler için büyük bir önem taşımaktadır. Dijital dönüşüm, iş süreçlerini, hizmetleri ve iletişimi dijital teknolojiler aracılığıyla iyileştirme ve dönüştürme sürecidir. Bu süreçte, mobil uygulamaların rolü oldukça kritiktir. Mobil uygulamalar, şirketlerin müşterileriyle daha etkileşimli bir şekilde iletişim kurmasına ve iş süreçlerini optimize etmesine yardımcı olur.

incele
E-ticaret ve Dijital Dönüşüm

E-ticaret ve Dijital Dönüşüm

Günümüzde internetin ve dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, e-ticaret ve dijital dönüşüm kavramları büyük bir önem kazanmıştır. Geleneksel perakende alışverişin yanı sıra, online platformlardan ürün ve hizmet satın alma eğilimi hızla artmaktadır. Bu durum, işletmelerin e-ticaret faaliyetlerine odaklanmalarını ve dijital dönüşüm sürecine adapte olmalarını gerektirmektedir.

incele
Dijital Pazarlama ve Dijital Dönüşüm

Dijital Pazarlama ve Dijital Dönüşüm

Dijital pazarlama, işletmelerin dijital kanalları kullanarak ürün ve hizmetlerini pazarlaması ve müşterilerle etkileşimde bulunması anlamına gelir. Son yıllarda dijital dönüşüm ile birlikte dijital pazarlama stratejileri de büyük bir önem kazanmıştır. İşletmeler, dijital pazarlama araçlarını kullanarak hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.

incele
Dijital Dönüşümde Veri Güvenliği ve Gizlilik

Dijital Dönüşümde Veri Güvenliği ve Gizlilik

Dijital dönüşüm, işletmelerin dijital teknolojileri benimseyerek iş süreçlerini iyileştirmesi ve rekabet avantajı elde etmesi anlamına gelir. Ancak, dijital dönüşüm sürecinde veri güvenliği ve gizlilik büyük önem taşır. İşletmeler, müşteri verilerini korumak, veri ihlallerini önlemek ve güvenilirliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.

incele
İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm

İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, işletmelerin dijital teknolojileri benimsemesi ve iş süreçlerini dönüştürmesi anlamına gelir. Bu dönüşüm sürecinde, insan kaynakları da önemli bir rol oynar. İnsan kaynakları departmanları, dijital dönüşümü destekleyerek daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturabilir.

incele
Eğitimde Dijital Dönüşüm ve E-Öğrenme

Eğitimde Dijital Dönüşüm ve E-Öğrenme

Dijital dönüşüm, eğitim sektöründe büyük bir etki yaratmış ve öğrenme deneyimini dönüştürmüştür. Geleneksel sınıf ortamlarından uzaklaşarak, dijital teknolojilerin kullanımıyla e-öğrenme yöntemleri ön plana çıkmıştır.

incele
Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşümün Rolü

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşümün Rolü

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm, tıbbi hizmetlerin sunumunda büyük bir rol oynamaktadır. Geleneksel yöntemlerin yerini dijital teknolojiler almış, hastaların tedavi süreçleri ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde iyileştirilmiştir.

incele
Hükümetler ve Kamu Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm

Hükümetler ve Kamu Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm

Hükümetler ve kamu kurumları, dijital dönüşümü benimseyerek vatandaşlara daha etkin, verimli ve erişilebilir hizmetler sunma hedefini taşımaktadır. Dijital dönüşüm, kamu hizmetlerinin sunumunda büyük bir değişim ve iyileştirme potansiyeli sunmaktadır.

incele
Gelecekteki Dijital Dönüşüm Trendleri

Gelecekteki Dijital Dönüşüm Trendleri

Dijital dönüşüm sürekli olarak ilerliyor ve gelecekte de yeni trendler ve yeniliklerle devam edecek. İş dünyası ve teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm alanında bazı önemli trendleri ortaya çıkarıyor. İşte gelecekteki dijital dönüşüm trendlerinden bazıları:

incele
İşletmelere Etkisi Açısından Dijital Dönüşüm

İşletmelere Etkisi Açısından Dijital Dönüşüm

Günümüz hızla gelişen dijital dünyasında, işletmeler rekabetçi olabilmek için dijital dönüşümü benimsemek ve adaptasyon sağlamak zorundadır. Dijital dönüşüm, işletmenin tüm alanlarına dijital teknolojilerin entegre edilmesini ifade eder ve işletmenin nasıl işlediğini, müşterilerle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve değer sağladığını temelden değiştirir. Bu blog yazısında, dijital dönüşümün işletmelere olan önemli etkilerini keşfedeceğiz.

incele
IPARD DESTEKLERİ NELERDİR

IPARD DESTEKLERİ NELERDİR

IPARD (Kırsal Kalkınma Destekleri) programı, Türkiye'deki tarım ve kırsal kesimde faaliyet gösteren çiftçilere ve işletmelere sağlanan bir destek programıdır. IPARD programı, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye'nin kırsal alanlarının sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeyi amaçlayan bir programdır.

incele
Dijital Dönüşümün Önemi ve Faydaları

Dijital Dönüşümün Önemi ve Faydaları

Günümüz iş dünyasında hızla gelişen teknolojik ilerlemeler, işletmelerin iş yapma ve rekabet stratejilerini gözden geçirmelerini ve yeniden değerlendirmelerini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte ortaya çıkan en önemli kavramlardan biri "dijital dönüşüm" olarak karşımıza çıkar. Peki, dijital dönüşüm tam olarak nedir ve neden işletmeler için bu kadar önemlidir? Detaylara birlikte göz atalım...

incele
Dijital dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm nedir?

Günümüzde iş dünyasında hızla değişen teknolojik gelişmeler, işletmelerin iş yapış şekillerini ve rekabet stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu değişim sürecinde karşımıza çıkan en önemli kavramlardan biri de "dijital dönüşüm"dür. Peki, dijital dönüşüm nedir ve işletmeler için neden bu kadar önemlidir? İşte detaylar...

incele
Dijital Dönüşümün Şirket İçin Önemi: Geleceğe Adım Atmak

Dijital Dönüşümün Şirket İçin Önemi: Geleceğe Adım Atmak

Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte ve iş dünyasını kökten değiştirmektedir.

incele
TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE VERİLEN IPARD DESTEKLERİ

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE VERİLEN IPARD DESTEKLERİ

Kırsal alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılması için IPARD desteği bulunmaktadır.

incele
Dijital dönüşümde siber güvenlik uygulamaları

Dijital dönüşümde siber güvenlik uygulamaları

Dijital dönüşüm, bir kurumun iş model ve süreçlerinin dijital ortama taşınması için bilgi teknolojilerinin kullanma yeteneğinin arttırılması ve kurum içi adaptasyonunun sağlanmasıdır.

incele
Yapay Zeka ve İş Dünyası: İşbirliği İle Geleceğe Yürümek

Yapay Zeka ve İş Dünyası: İşbirliği İle Geleceğe Yürümek

Geleceğe yürümek için, yapay zeka teknolojilerinin sağladığı fırsatları keşfetmenin tam zamanı..

incele
İSTİHDAM KAYITLI MI KAYIT DIŞI MI YARATILIYOR?

İSTİHDAM KAYITLI MI KAYIT DIŞI MI YARATILIYOR?

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI

incele
Sığır Yetiştiriciliğinde Aşılamanın Önemi

Sığır Yetiştiriciliğinde Aşılamanın Önemi

Aşılama sığır yetiştiriciliğin önemli bir parçasıdır. Yapılan aşı kadar yapıldığı zaman, hayvanın içinde bulunduğu ortam ve dönem de mutlaka dikkate alınmalıdır.

incele
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD DESTEKLERİ

IPARD III Başlıyor, destekler devam ediyor.

incele
Büyük Baş Besi Hayvancılığı

Büyük Baş Besi Hayvancılığı

Besi hayvancılığı, hayvanların ağırlık kazandırılmak suretiyle et için yetiştirilmesidir.

incele
ChatGPT: İNSAN ÜRÜNÜ OLAN YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTU

ChatGPT: İNSAN ÜRÜNÜ OLAN YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTU

Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT, son zamanların en çok konuşulan uygulaması oldu.

incele
PROJE ve PORTFÖY YÖNETİMİ

PROJE ve PORTFÖY YÖNETİMİ

Proje yönetimi, bir projenin planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, amaç ve hedeflerine ulaşıp bitirilmesi ve yönetilmesidir. Proje yönetimi 5 temel adımdan meydana gelmektedir.

incele
ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) NEDİR?

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) NEDİR?

İngilizcesi Robotic Process Automation olan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), müdahaleci olmayan, otomasyon teknolojisini kullanan ve dijital dönüşümü hızlandırmak için uygulanabilecek bir teknolojidir.

incele
LMS Nedir ?

LMS Nedir ?

LMS, İngilizce "Learning Management System" isminin kısaltmasıdır. LMS kavramı Türkçe ’de karşılığı "Öğrenme Yönetim Sistemi" olarak çevrilmektedir.

incele
ÜRETİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) VE SANAL GERÇEKLİK (VR)

ÜRETİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) VE SANAL GERÇEKLİK (VR)

Endüstri 4.0’ın, dijitalleşmeyle beraber getirdiği en büyük teknoloji trendlerinden birisi de Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçekliktir.

incele
Deponuzdaki Etkinliği Artırmanın Yolu: Depo Yönetim Sistemleri

Deponuzdaki Etkinliği Artırmanın Yolu: Depo Yönetim Sistemleri

Depo yönetimi, günümüzde işletmelerin hayati önem taşıyan bir ihtiyacıdır. İşletmeler, müşteri memnuniyetini artırmak

incele
VERİ ANALİTİĞİ ve YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

VERİ ANALİTİĞİ ve YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Yapay zeka; belirli görevlerin yerine getirilmesinde insan zekasını taklit edebilen ve toplanılan bilgilerden yola çıkarak kendisini geliştirebilen sistemlerdir.

incele
İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi nedir gelin bunları gözden geçirelim. İnsan kaynakları birimi bir kuruluşun sahip olduğu iş gücünün yönetilmesi, idare etmesi ve gerektiği zaman gereken yerlere yönlendirmesi gibi görevleri üstlenen birime verilen isimdir.

incele
PLM Nedir ?

PLM Nedir ?

İlk olarak PLM hakkında size kısa bir tanım yapacağım.

incele
Katarlı yatırımcılar için umut vaat eden bir yatırım destinasyonu olan Konya, Türkiye.

Katarlı yatırımcılar için umut vaat eden bir yatırım destinasyonu olan Konya, Türkiye.

Katar ve Türkiye arasındaki diplomatik bağlar yıllardır güçlü olmuş ve ekonomik ilişkileri istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Son yıllarda, Türkiye'nin orta Anadolu bölgesinde bulunan Konya, Katarlı yatırımcılar için umut vaat eden bir yatırım yeri olarak ortaya çıkmıştır.

incele
MRP Nedir? Neden kullanmalıyız?

MRP Nedir? Neden kullanmalıyız?

İlk olarak MRP nedir kısaca göz atalım. Açılımı (Material Requirement Planning) olan MRP'nin Türkçesi malzeme ihtiyaç planlaması olarak bilinmektedir.

incele
Kestirimci Bakım: Ekipmanınızı İleriye Taşımanın Anahtarı

Kestirimci Bakım: Ekipmanınızı İleriye Taşımanın Anahtarı

İşletmeler, ekipmanlarının sorunsuz çalışması için gerekli olan rutin bakımı yapmaktadır. Ancak, herhangi bir arıza olmadan önce yapılan bakım, genellikle bir ekipmanın performansını

incele
3D YAZICI İLE PROTOTİPLEME NEDİR??

3D YAZICI İLE PROTOTİPLEME NEDİR??

İlk başta Prototipleme Nedir? Kısaca bir göz atalım

incele
CRM İşletmeler için Neden Önemlidir?

CRM İşletmeler için Neden Önemlidir?

Endüstri 4.0 ile birlikte artık müşteriler kolay bir şekilde çoklu kanallar üzerinden ürün/hizmete ulaşabilmekte

incele
ERP Nedir? Şirketlerde Neden Kullanılmalıdır?

ERP Nedir? Şirketlerde Neden Kullanılmalıdır?

Dijital dönüşümün habercisi olarak görülebilecek olan ERP’nin (Enterprise Resource Planning)

incele
YENİÇAĞ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI

YENİÇAĞ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI

Dijital dönüşüm sizce nedir?

incele
Kriptolar ve Kullanımı

Kriptolar ve Kullanımı

Kripto para birimi veya kripto, insanların kriptoları güvenli bir şekilde satın almalarını, satmalarını veya takas etmelerini sağlayan kriptografik teknikler kullanılarak oluşturulan bir dijital varlık sınıfıdır. Ulusal hükümetler tarafından kontrol edilen geleneksel fiyat para birimlerinin aksine, kripto para birimleri merkez bankası gibi parasal bir otorite olmadan dolaşabilmektedir.

incele
NFT Nedir ???

NFT Nedir ???

NFT, genellikle kripto para birimleri için kullanılanla aynı programlama türü kullanılarak oluşturulan, takas edilemez tokenler (NFT'ler) anlamına gelir . Basit bir ifadeyle, bu kriptografik varlıklar blockchain teknolojisine dayanmaktadır . Diğer kriptografik varlıklar gibi takas edilemez veya eşdeğer olarak alınıp satılamazlar.

incele
Nedir Bu Blockchain???

Nedir Bu Blockchain???

Bazen dağıtılmış defter teknolojisi olarak da adlandırılan blok zinciri, merkezi olmayan bir ağ ve kriptografik karma kullanımı yoluyla herhangi bir dijital varlığın geçmişini değiştirilemez ve şeffaf hale getirir.

incele
Metaverse Dünyası

Metaverse Dünyası

Muhtemelen sizler de son zamanlarda metaverse'nin yeni bir dijital bağlantı, sanal gerçeklik deneyimleri ve e-ticaret çağını nasıl başlatacağını duymuşsunuzdur. Teknoloji şirketleri bu konuda oldukça iddialı. Microsoft'un devasa oyun geliştirme devini satın alması bunun bir örneği.

incele
Liderlerin Dijitalleşmesi - Dijital Lider Kavramı

Liderlerin Dijitalleşmesi - Dijital Lider Kavramı

Dijital liderlik, bir şirketin dijital varlıklarının iş hedeflerine ulaşmak için stratejik kullanımıdır. Hem kurumsal hem de bireysel düzeyde ele alınabilir. Bireysel düzeyde, dijital liderlik, günümüz tabiri ile- CIO veya e-posta ve elektronik belgeler de dahil olmak üzere dijital varlıkları denetlemekten sorumlu diğer kişiler tarafından yürütülebilir. Bireyin iş unvanı ne olursa olsun, etkili bir dijital lider her zaman kurumsal hedeflerin farkındadır ve kendi iş sorumluluklarının onları nasıl desteklediğini bilir. Belirli bir pazarda kurumsal düzeyde, dijital lider, rekabet avantajı elde etmek ve rekabeti sürdürmek için kendi dijital varlıklarından başarıyla yararlanan bir şirket olabilir. Peki başarılı bir lider ne yapar? Başarılı bir dijital lider verilerin ve şirket içinde onu destekleyen süreçlerin ve ayrıca şirketin katıldığı çeşitli ekosistemlerde ürettiği dijital bilgilerin önemini anlar ve bunların sorumluluğunu alır. Dijital liderliğe değer veren kuruluşlar ise, genellikle iletişime, yaratıcılığa ve dışa dönük iş projelerini, dahili projeleri, operasyonları ve plansız işleri etkileyen projeleri başarıyla ele almak için teknolojinin ve dijital bilgilerin kullanılabileceği yeni yolları keşfetme isteğine değer verir. Etkili dijital liderlik sayesinde bir kuruluş, yeni uygulamaların, ürünlerin ve hizmetlerin hızla kullanıma sunulmasına olanak tanıyan ve aynı zamanda eski uygulamaların ve BT operasyonlarının optimum seviyelerde tutulmasını sağlayan iş akışı ve iş süreçleri oluşturabilir. Peki bu dijital dilerler tek bir sektör için mi çalışırlar? Elbette hayır, dijital liderlik belirli bir sektöre özgü değildir, dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomilerde mevcuttur. Bir örnek vermek gerekirse, Güney Asya denizcilik endüstrisine 20 yıl öncesine dayanmaktadır. O zamanlar, elektronik satın alma siparişleri oluşturmak için bilgisayarların kullanımı emekleme dönemindeydi. Malezya, Güney Kore, Japonya, Tayland, Endonezya ve Singapur gibi ülkeler, uluslararası ticarette mal ve mal sevkiyatı için menşe limanları olmak için kıyasıya rekabet ediyorlardı. Zamanla ülkeler, bir araya gelip dijital liderliği inşa edemezlerse Avrupa ve Amerika çıkarlarının gerisinde kalacaklarını anladılar. 1994'te Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin çevrimiçi satın alma için ulusal bir yasal çerçeve koymasından yaklaşık yedi yıl önce elektronik ticaret (e-ticaret) ile ilgili ilk ulusal mevzuatı hazırladı. Nedir bu dijital liderliğin geleceği? CIO'ların iş dünyasındaki rollerini yeniden tanımlamaları ve dijital liderliğin sorumluluklarını üstlenmekten geri adım atmak yerine ileriye doğru adım atmaları için muazzam bir fırsat var. CIO'lar, hesap verebilirliği üstlenmek ve şirket genelinde dijital değer sağlamak için gereken teknolojiye ve verilere erişebilir.

incele
Dijital Öğrenme mi? Çevrimiçi Öğrenme mi?

Dijital Öğrenme mi? Çevrimiçi Öğrenme mi?

Dijital öğrenme nedir? Dijital öğrenme, kelimesi genel anlamda teknolojiyi kullanılarak gerçekleştirilen her türlü öğrenmeyi ifade eder. Bu nedenle, öğrencilerin dijital platformları, araçları, sistemleri ve uygulamalarını içeren her şey dijital öğrenme ile ilgilidir. Bu, çevrimiçi kursların, internet araştırması yürütmenin, hatta çevrimiçi video izlemenin veya dijital araç ve cihazları geleneksel bir sınıfta öğretmenleriyle yüz yüze kullanmanın dijital öğrenme olarak kabul edildiği anlamına gelir. Peki dijital öğrenme ile çevrimiçi öğrenme aynı mıdır? Tabii ki farklıdır, çünkü çevrimiçi öğrenme yalnızca internet üzerinden öğrenmeyi içerir. Dijital öğrenme ise hem internetin hem de dijital cihazların, araçların, sistemlerin ve uygulamaların kullanımını içeren daha geniş bir terimdir. Çevrimiçi öğrenme, interneti bir iletişim ve öğrenme biçimi olarak kullanır. Bu, öğrencilerin ve öğretmenin hep birlikte aynı odada olabileceği ve yine de çevrimiçi öğrenmeyi benimseyebileceği anlamına gelir. Bu kavramları kapsamı altına alan e-Öğrenim nedir? Her şeyin sanal olarak gerçekleştiği bir öğrenme türüdür. Öğrenciler ve öğretmen hiç yüz yüze etkileşime sahip DEĞİLDİR. Tamamen bir çevrimiçi öğrenme deneyimi olarak e-Öğrenim, çevrimiçi gerçekleşen tüm materyalleri, ders çalışmalarını ve iletişimi içerir. Bu, bu sanal öğrenmenin, birincil öğrenme ve iletişim araçları olarak e-postalar, forumlar, sohbet, çevrimiçi grup tartışmaları veya video konferans gerektirdiği anlamına gelir. Dijital öğrenme ile e-Öğrenme arasındaki temel farklar nelerdir? Günümüzde de en fazla karıştırılan iki kavramdır. İkisi aynıymış gibi gelebilir, ancak aralarında ince farklar vardır. İşte bunlardan sadece bazıları: Niyet: Ticari bir amaca mı hizmet ediyor?. Tasarım: Eğitim ve öğretim, toplantı, etkinlik veya karma öğrenme modeli olabilir. Etkileşim: Uygulama uzaktan mı, yüz yüze mi? Peki hangisi tercih edilmelidir? Hangisi daha iyi öğretir? Hangisi daha verimlidir? Bunun cevabı tamamen sizde yatıyor:)

incele
Değişim, Dönüşüm ve Strateji

Değişim, Dönüşüm ve Strateji

Daha önceki yazımızda değişim ve dönüşümden bahsetmiştik. Peki nedir bunlar? Dijitalleşme, değişim, dönüşüm, stratejiler… Peki dijitalleşmede stratejik yönetimin rolü nedir? Stratejik yönetim, özellikle dijital çağda değişim yönetiminde önemli bir rol oynar. Dijital dönüşüm şirketleri her anlamda etkiliyor. Ortaya çıkan rekabet ortamı stratejik plana zorluyor. Teknolojik gelişmeler bilgi teknolojilerinin ihtiyacını gerektiriyor. Yeni iş modelleri ve iş süreçlerini ortaya çıkarıyor. Şirketleri yeni yapılara, yeni fikirlere kısacası yeniliğe itiyor. Böylesi bir ortamda değişim yönetimi her zamankinden daha önemli hale geldi. Peki Strateji Dijital Dünyada Değişimi Nasıl Yönlendirir? Günümüz ekonomisinde en büyük trendlerden birisi olan dijital dönüşüm, teknolojik olarak yapılan değişim girişimlerini tanımlar. Daha önce, rekabet baskısı ve pazar fırsatı gibi dijital değişimin bazı itici güçlerini gördük. Bu nedenler firmaların, dijital değişimi yönetmenin en iyi yolu, onun kritik önemini kabul etmeleri oldukça önemlidir. Şirketler, dijital dönüşümü stratejik bir öncelik haline getirmeli, ardından bu stratejik zorunluluğa zaman, kaynak ve çaba ayırmalıdır. Peki çözüm nedir? Bugün, tüm değişiklikler dijitaldir, bu nedenle şirketler artık ekonominin oturmasını beklemeyi göze alamazlar. Bu süreçte meydana gelecek tek farklılık değişimin hızının yalnızca hızlanmasıdır. Ayakta kalabilmek için kuruluşların uyum sağlaması gerekir. Stratejilerini uyarlamalı, değişim yönetimi işlevlerini modernleştirmeli ve dijital iş uygulamalarını benimsemelidirler. Bunu yapanlar, önümüzdeki yıllarda daha iyi gelişme şansına sahip olacaklar.

incele
Stratejiniz: Dijital Dönüşüm

Stratejiniz: Dijital Dönüşüm

Çağımızın akıl almaz hızlı dijital dünyada yaşarken, dijitalleşme kelimesini sıklıkla duyuyoruz. İşletmeler, ekonomi ve toplum dijital bir dönüşüm yaşıyor. Artık bir zorunluluk haline geldi ve 7’den 70’e herkes bu yöne evriliyor.

incele
Züppe Etkisi ve Gösteriş Tüketimi

Züppe Etkisi ve Gösteriş Tüketimi

Bu kavramlar sizlere çok abiyane gelebilir ama bunları birer ekonomik terimdir. John Maynard Keynes tarafından ortaya atılmış olan züppe etkisi, yüksek gelirli insanların bir tüketim ürününe karşı taleplerinin düşük gelirli insanların talebiyle ters yönde oluşmasını açıklayan bir kavramdır.

incele
Ekmek Fiyatı Et Fiyatını Geçerse Ne Olur…

Ekmek Fiyatı Et Fiyatını Geçerse Ne Olur…

ESNEKLİKLER DE NEDİR? 1. Talebin fiyat esnekliği 2. Talebin gelir esnekliği 3. Talebin çapraz esnekliği 4. Arzın fiyat esnekliği Bunları bilmek niçin önemli peki?

incele
AKLINIZDAKİ DELİ SORULARA CEVAPLAR!!!

AKLINIZDAKİ DELİ SORULARA CEVAPLAR!!!

Fiyat, Faiz, kur, ücret nasıl belirleniyor. Bir önceki yazımda bahsettiğim arz ve talep ekonomide bir çok konuyu çözen iki kavramdır. Gizemli gibi görünen piyasa mekanizması aslında oldukça basit temellere dayanır.

incele
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından verilen sistematik eğitim sonrası akredite Dijital Dönüşüm Danışmanlığı ünvanını bugün itibari ile almış bulunmaktayız. Bu konu bir çok açıdan geleceğin mesleği olma yolunda gitmektedir. İlgilenen arkadaşlar için bazı konuları burada açıklamak istiyorum.

incele
Öğrenen Organizasyon Yolculuğu...

Öğrenen Organizasyon Yolculuğu...

İşletmeler de insanlar gibi doğdukları, büyüdükleri ve yaşamlarına son verdikleri bir döngüye sahipse, o halde yaşadıkları evre de onlar da öğrenir, gelişir mi? İşletmelerin de bir zekası, hafızası var mıdır?

incele
İnsanlar ile Robotların Savaşı!!!

İnsanlar ile Robotların Savaşı!!!

Hemen hemen hepimiz artık teknolojik dönüşümü idrak etmiş ve bunun gidebileceği yerin sınırı olmadığını kabul etmekteyiz. Eskiden bir çok hayal olan şey şuan artık gerçek oldu… Teknoloji ile birlikte insanların iş yapış şekilleri de hızla değişmektedir.

incele
‘Adalet Performansın Temelidir’

‘Adalet Performansın Temelidir’

Ya bu ifade böyle miydi dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız aslı; Adalet Mülkün Temelidir. Bir iş yerinde veya kurumda adalet sağlanırsa, üretim, gelişm teşvik edilirse, ortam sürekli gelişecek, çalışanlar performans göstermeyi tercih edecek ve doğal bir şekilde verim artacaktır.

incele
Bilgi, 21. Yüzyılın Petrolü Olacaktır !

Bilgi, 21. Yüzyılın Petrolü Olacaktır !

Dünyanın en değerli şirketlerinin arasında , neredeyse hiç sermayesi olmadan işe başlamış ve sermayesi bol olan kurumları devirmiş şirketlerin olduğu bir çağda yaşıyoruz.

incele
SİBER GÜVENLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

SİBER GÜVENLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

İran uranyum zenginleştirme için 2008 yıllarında bir üst kurar ve burada çalışmalarına başlar. Bunun için bir çok teknik malzemeyi dışardan da almıştır. Herhangi bir saldırı olmasın diye sistemin hiçbir internet bağlantısı olmadığı gibi bölgeye de giriş çıkışlar üst düzey güvenlik önlemleri ile korunmaktadır.

incele
Dünyanın En Zor İşi Bilgiyi Satmak

Dünyanın En Zor İşi Bilgiyi Satmak

Evet yanlış okumadınız bu iş oldukça zor. Geçimini bunun ile yapanlar beni çok iyi anlıyor. Peki niye zor? Hele Ki Türkiye de daha zor!!!

incele
Tarım 4.0 Tarımda Dijital Dönüşüm…

Tarım 4.0 Tarımda Dijital Dönüşüm…

Tarım 4.0, gelişmiş araçlar ve teknoloji aracılığıyla toplanan ve iletilen veri ve bilgilerin kesin ve doğru analizine dayalı olarak tarımda gerçekleştirilen tüm eylemleri ifade etmektedir.

incele
Avrupa Birliğinin Türkiye'de Nelere Destek Verdiğini Merak Edenlere

Avrupa Birliğinin Türkiye'de Nelere Destek Verdiğini Merak Edenlere

Bir çok AB projesi vardır. Bunların bazıları direk AB de bazıları Türkiye de yönetilir. Bazılarından üniversiteler sorumlu, bazılarından Bakanlıklar bazılarından TÜBİTAK gibi kurumlar sorumludur. Burada size ilginizi çekecek çok farklı bir AB desteğinden bahsedeceğimi.

incele
Kırsal Turizme Farklı Bir Konsept ile Giriş Yapmak...

Kırsal Turizme Farklı Bir Konsept ile Giriş Yapmak...

Danışmanlığını yaptığım bir firma bir gün yol üstünde bir arazisinin olduğunu söyledi. Ve buraya ne yapabiliriz nasıl değerlendirmek lazım lazım dedi. Ben de kendisine;

incele
Nedir Bu Nesnelerin İnterneti ?

Nedir Bu Nesnelerin İnterneti ?

Kaçımız Nesnelerin İnterneti (Internet of things IoT)’ni Kullanıyoruz IoT, fiziksel nesnelerin birlikte konuşmasını sağlayarak nesnelerin görmelerini, duymalarını, düşünmelerini ve işleri gerçekleştirmelerini sağlar…

incele
Endüstri 4.0 Bağlamında Z Kuşağına Farklı Bir Bakış

Endüstri 4.0 Bağlamında Z Kuşağına Farklı Bir Bakış

Türkiye’de Dijital Dönüşümün gelişiminde bu kuşağın oldukça etkisi vardır. Bu kuşağın teknolojiye ayak uydurması oldukça yüksektir. Bunun avantaj mı dezavantaj mı olduğu konusu tartışılmaktadır. Bizim konumuz bunun pozitif etkilerini içerecektir.

incele
Dünya'da Dijital Dönüşüm

Dünya'da Dijital Dönüşüm

Hemen hemen çevremizde herkes dijitalleşiyor. Hepimizin elinde akıllı telefonlar, sosyal medya hesapları, evlerimizde internet…

incele
TÜBİTAK TÜSSİDE DDX DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMALIĞI EĞİTİMİ

TÜBİTAK TÜSSİDE DDX DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMALIĞI EĞİTİMİ

Bu kapsamda ilk etapta 43 kişiye Dijital Dönüşüm eğitimleri verilerek KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Yol haritaları bu danışmanlar tarafından DDX Hamle programı kullanılarak hazırlanacaktır. Bugün eğitimin ilk günüydü. Ve ben bu eğitimde olmaktan memnuniyet duydum.

incele
Proje Fikirlerinize Nasıl Fon Bulunur?

Proje Fikirlerinize Nasıl Fon Bulunur?

Melek Yatırımcı ve Melek Yatırım Ağı… Melek Yatırımcı Nedir? Girişimlerin ya da küçük işletmelerin, yüksek risk ve yüksek büyüme oranı vaat ettikleri yatırımlara; sermaye, mentörlük ve network desteği sağlayarak girişimlerin riskli dönemlerden sıyrılıp büyümelerine yardımcı olan kişilerdir.

incele
Mülakat Teknikleri

Mülakat Teknikleri

Mülakat Teknikleri; Aslında belli bir teknik yoktur çünkü mülakatı yapan firmaya göre, alınacağınız pozisyona göre ve mülakatı yapan kişiye göre bu iş değişir.

incele
Özel Sektörün Sizden Beklentisi Nedir ?

Özel Sektörün Sizden Beklentisi Nedir ?

Bir ilan görmüştüm; Yeni mezun 3 yıl tecrübeli eleman aranıyor… Evet bu kişi yeni mezun ise ne ara tecrübe edindi. Hadi tecrübeyi kazandı ne ara okudu. Hem okuyup hem çalıştı diyelim siz niye yeni mezun arıyorsunuz. Muhtemelen düşük maaş vermek için yeni mezun arıyor!!! Kısaca diyor ki muz yiyeyim ama çilek tadı gelsin… Benim gördüğüm kadarı ile firmalar bu konuda ikiye ayrılıyor;

incele
ÜMİT Ve ÜMİTSİZLİK

ÜMİT Ve ÜMİTSİZLİK

İnsan bu iki kavram arasında yaşamalıdır. Ne tamamen ÜMİTLİ olup rehavete kapılmalı… Ne de tamamen ÜMİTSİZ olup karamsarlığa kapılmalı...

incele
DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DÖNÜM NOKTASI

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DÖNÜM NOKTASI

Evet iddialı bir cümle… Peki niye… Bugün #TÜBİTAKTÜSSİDE ve #KOSGEB iş birliğinde yapılan ve uygulamaya geçen #DDX Dijital Dönüşüm Danışmanları eğitim proğramının açılışı yapıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı #MehmetFatihKacır, #TÜBİTAK Başkan yardımcısı #AhmetYozgatlıgil, #KOSGEB Başkanı #HasanBasriKurt, #TÜBİTAKTÜSSİDE Koordinatörü #İsmailDoğan beyler katıldı.

incele
Gençler İçin Yapılacak En İyi Yatırım Nedir?

Gençler İçin Yapılacak En İyi Yatırım Nedir?

Bunun cevabı aslında çok kolay… Gençler yapacağınız en iyi yatırım ; Kendinize yapılacak yatırımdır. Biraz açalım konuyu. Kendinizi geliştirin kendinizi geleceğe hazırlayın. Asla vazgeçilemeyecek kişiler olun. Alternatifinizi kimse düşünemesin.

incele
Okunan Bölümün, Okunan Üniversitenin, Alınan Yüksek Ortalamanın Piyasa Da Karşılığı Nedir?

Okunan Bölümün, Okunan Üniversitenin, Alınan Yüksek Ortalamanın Piyasa Da Karşılığı Nedir?

Öncelikle yüksek ortalama ile mezun olmanın akademik camia hariç çokta bir önemi yok. Gerçekleri konuşalım;

incele
Mobbing ile Nasıl Mücadele Edilir ?

Mobbing ile Nasıl Mücadele Edilir ?

Bir önceki yazımda mobbingilemucadele ne olduğunu belirtmiştim. Şöyle ki; Mobbing psikolojik bir terördür. Bunu yaşayanlar çok iyi bilirler böyle olduğunu. Kişiler iş yerlerinde huzursuz edilip sürekli psikolojik olarak taciz edildiğinde bir çok maddi manevi problem arkasından gelir. Zaten mobbinge uğrayanların çoğu potansiyeli olan insanlar olduğu için enerjileri oldukça düşer ve işten ve hayattan soğumaya başlarlar.

incele
Mobbing Nedir ?

Mobbing Nedir ?

MOBBİNG!!! Hepimizin İş Hayatında en az bir kez karşilaşacağı bir konu.. Mobbing nedir? Bir iş yerinde bir kişi veya grup tarafından bir kişi veya gruba karşı asıl niyet gizlenerek yapılan sistematik eylem ve işlemler bütünüdür. Eve tek tek açıklayalım.

incele
Hamsi Fiyatları Tava Fiyat ve Satışlarını Etkiler Mi?

Hamsi Fiyatları Tava Fiyat ve Satışlarını Etkiler Mi?

Arasında ilişki kuramamış olabilirsiniz ama emin olun aralarında ciddi bir ilişki var. Nasıl mı? Talebin Çapraz Esnekliği konusunu bilirsek bu ve buna benzer pek çok ilişkiyi kurarız. Talebin Çapraz Esnekliği bir malın talep edilen miktarının ilişkili bir diğer malın fiyatındaki değişimlerine olan hassasiyetini ölçer.

incele
"FİRMANIZ İÇİN BEYAZ BİR SAYFA AÇIN"
×
×
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.