Devlet Destekleri Yönetim Danışmanlığı

 Devlet Destekleri Yönetim Danışmanlığı

Devlet desteği hizmetimiz kapsamında;

  • TC içerisinde verilen desteklerin tamamının şirketlere göre uygunluğunun analizinin yapılması,
  • Şirketler için uygun olan desteklerin belirlenmesi,
  • Belirlenen destekler için dosyaların kriterlere göre hazırlanarak başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Onaylanan projelerin uygulama aşamalarının yapılarak desteklerden azami ölçüde faydalandırılması şeklinde hizmet sunulmaktadır.

  

 

DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA

 

 


TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK, Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri Programları kapsamında ülkemizde yer alan sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını sağlayarak ar-ge faaliyetlerinin artmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi aralarında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıda yer alan destek programlarını yürütmektedir.

 

 

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve rekabet güçlerini artırmaları, kurumsallaşma, yatırım yapma, istihdam sağlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelerek ülke ekonomisine katma değer sağlayarak ekonomik gelişmelere entegre olabilmesi amacıyla Hibe ve Teşvik olarak verilen desteklerdir.

 

 

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır.           
Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

 

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMA (TKDK) IPARD HİBE DESTEKLERİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen Tarım ve Hayvancılık Destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) ortaklı bir kalkınma projesidir. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın) Kırsal Kalkınma bileşenidir. Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) olarak bilinir.
IPARD; Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2021-2027 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

 

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ (KKYDP) PROJELERİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bir kırsal kalkınma programıdır.
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
2006 yılında başlatılan ve 81 ilde uygulanan bu program kapsamında; verimli bir tarımsal üretim için alt yapının geliştirilmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasıyla ilgili projelere % 50, damla sulama gibi basınçlı sulama projelerine ise % 75 oranlarında hibe desteği verilmektedir.

 

 

İhracat Teşvikleri

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretim ürün ve hizmetlerin yurt dışı pazarlarda yer alabilmesini sağlamak amacıyla, firmaların hedef pazar eşleştirmelerini uluslararası uzman ve tecrübeli iş ortaklarımız ile gerçekleştiriyor, pazar araştırması ve ihracat operasyon yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İhracat Teşvik Danışmanlığı hizmetimizin hedefi, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır.
Firmamız tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üretici ve ihracatçılara yönelik tüm destek ve hibe programlarını çok yakından takip etmekte isteyen firmalarımıza uygun destek programının seçilmesinden başlayarak sunulacak dosyanın hazırlanmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir. Aşağıda yer alan desteklerden firmalarımız destek talebinde bulunabilecektir.

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Sistemi, Devlet tarafından belirlenen kalkınma planları kapsamında işletmelerin belirli hedefleri yakalanması amacıyla uygulanan teşvik araçlarından biridir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları kapsamındaki bilgileri içeren eden bir belgedir.

 

 

SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK teşvik danışmanlığı; işverenlerin belirli yasal dayanaklarla desteklenen, devletin sağladığı çeşitli teşviklerden yararlanarak daha az SGK priminin ödenmesiyle mali açıdan tasarrufun sağlanmasıdır. Ayrıca, SGK Teşvik Danışmanlığı özel olarak emek isteyen, şirket veya gerçek kişinin mali finansal durumunu etkileyebilecek bir süreçtir.  SGK tarafından; istihdamın arttırılması, genç girişimcilerin desteklenmesi v.b. gibi daha birçok konuda belirli yasalar ve kurallar çerçevesinde işverenler, SGK teşvikleri için başvuruda bulunabilmektedir.
Firmalarca azami faydanın elde edilmesi, işsizliğin azaltılması ve firmalarımızın ayakta kalabilmesi için SGK teşvikleri önemlidir. İşte bu yüzden en doğru ve hatasız şekilde yüksek oranda ilgili teşvikleri alabilmek için bu sürecin profesyoneller tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

 

 


İŞKUR DESTEKLERİ
İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.

 


Söz konusu desteklerden yararlanma imkanı ve yapılacak yatırımın süresi, yatırımın: büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna bağlı olarak değişmektedir.
The White International olarak, bizler hem yeni planlanan yatırımların hem kapasite artırımlarının hem de modernizasyon gibi yatırımların ilk maliyetlerini azaltmak ve daha aza indirgemek adına teşvik belgesi kapsamında yatırımın getirilerinin hızlandırılmasını destekleyen bu yatırım programlarından, işletmelerin en kapsamlı şekilde yararlanmasını sağlayan danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Ayrıca yatırım teşvik programlarının sürekli takibini gerçekleştirmekte olan The White International, ilgili süreçleri en hızlı şekilde analiz ederek işletmeler için adım adım izlenecek stratejileri belirlemekte ve işletmeleri de süreçlere dahil ederek maksimum teşviği sağlamayı hedeflemekteyiz.
 

"FİRMANIZ İÇİN BEYAZ BİR SAYFA AÇIN"
×
×
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.